Nytt säsong 2013

 • Energreen gräshuggare 11 meters räckvidd. Maskinen är utrustad
 •     med räckeshuggare, gräsaggregat alternativt buskröjningsaggregat.

      Sågklingor för beskärning av träd längs med vägar eller dikeskanter.

      Dikesfräs för rensning av bäckar.

   

  Energreen gräshuggare. • John Deere S670 rotortröska 25 fot.
 •  


   

  John Deere S670.  Äldre nyheter

 • Grimme Maxtron. Variabelt radavstånd 48-50 cm. Hillside. Utrustad
 •     med rensrullar för effektiv rensning utan att skada betan, för större

      lönsamhet i betodlingen. Se försöksresultat på Nordic Sugars

      hemsida.

 • John Deere spruta, 24 meters. Fullutrustad med styrning och GPS.
 • Väderstad rapid såmaskin 4 meters.
 • Radrensare Thyregod 18 raders med kamerastyrning, fullutrustad.
 • Cabe släntklippare 2,5 meters.
 • GPS styrning vid sådd.
 • Sockerbetor: Vi lämnar enhetspris på myllning, sådd, radrensning
 •     och upptagning alt. välj ut de delar ni vill ha.

 • Vi kör i år med en dikesfräs och rensar bäckar o vattendrag.
 •     Räckvidd 9,5 meter. Ring för mer information.

 • Exakt spridning av gödning med 24 meters rampspridare Tive 6024.
 •     Breda hjul alt. smala vid körning i hög gröda.

 • Anläggningsarbeten trädgårdar etc.
 • Hel skötsel.
 •  

  Tänk på miljön, lägg gödningen där den ska vara.

   

   

  Maryhill-lantbrukstjanst © 2009 • 0410-26262 • 0708-262621

  www.maryhill-lantbrukstjanst.se